Grewfereods's Net

The House Is Rockin

Lära känna varandra

Jag har inga problem att vara med människor. Vi kan vara olika men det gäller att hitta gemensamma saker man är intresserad av så att man kan hitta en gemensam plattform. Därifrån kan man sedan lära känna personens olika sidor och lära sig något av de sidor som inte är lika ens egna. Det är rätt kul när man finner sådant som man inte trodde om den personen. Och det är lärorikt att lära känna olika sidor av en personlighet. Det har hänt många gånger när jag lärt känna olika människor och jag har fått revidera min uppfattning om dom också när jag lärt känna dom djupare. Det visar att vi borde alla ge varandra fler chanser.