Grewfereods's Net

The House Is Rockin

Slaveri

Slaveri har funnits ända sedan bibelns tid och som det ser ut idag så verkar det som att den aldrig kommer att ta slut. Så länge det kommer att finnas en maktklyfta mellan människor så kommer den ringe bli förtryckt av de som har makten. Människa har nämligen haft makt över människa för egen vinning och det är ledsamt att det är så. Idag så används ordet slaveri inte lika ofta, utan här i Sverige så nämns det bland annat vid namnet FAS 3 i Indien så heter det billig arbetskraft och i Japan så nämner man det lite snabbt vid effektivisering.